Kako napraviti foto-priču na Foto bazi?

Foto baza je uvela novu rubriku pod nazivom Foto priče. Kao što pretpostavljate, radi se o mini reportaži, seriji fotografija koje su propraćene tekstom. 

Kada govorimo o potencijalnim temama za foto priče, vodite računa o tome da su one namijenjene medijima. Preporučujemo da to budu priče o zanimljivim ličnostima iz vaše sredine, pojavama ili mjestima. 

Prvi korak jeste da dodate fotografije koje želite da budu u vašoj priči. To radite isto kao i sa ostalim fotografijama. Samo vodite računa da je minimalan broj 10, a maksimalan 20 fotografija, kao i da će sistem automatski prvu fotografiju postavi za naslovnu. Kada označite fotografije koje čine jednu priču, postaće vam aktivno dugme “Foto priča”. Kliknite na njega za nastavak.